PROJECTE D'EDIFICI PER A ESCOLA DE MÚSICA (SCL-261)

SITUACIÓ:

Sant Celoni. Barcelona.

PROJECTE:

(Estudi Mirall, Arq. Ass.) Lluís Arboix de la Torre & Josep Gracia Sancho. (2001).

COL·LABORACIÓ:

OBRA:

Josep Gracia Sancho. Lluís Arboix de la Torre (2003).

PROMOTOR:

Ajuntament de Sant Celoni.

CONSTRUCTOR:

SUPERFÍCIE:

1.823 m2